HÜQUQ BİR GÜN HƏR KƏSƏ LAZIM OLUR!

Vergi məsələlərində hansı hüquqi xidmətlər təklif edirik?

Vergi məsələlərində hansı hüquqi xidmətlər təklif edirik?

2023-07-31 13:51:00

Norma Hüquq və Konsultasiya Mərkəzi onlayn və birbaşa hüquqi dəstək göstərən ilk hüquq şirkətidir. Mərkəzimiz fiziki və hüquqi şəxslərə, şirkətlərə hüququn bütün sahələrində operativ və çevik hüquqi xidmət göstərir. Həm şifahi, həm yazılı formada müraciətlərə baxılır və hüquqi məsələlərdə lazımi məsləhət verilir. Norma Hüquq və Konsultasiya Mərkəzi fərdi sahibkarlıqla məşğul olan və istəyində olan fiziki şəxslər üçün vergi münasibətləri üzrə hüquq xidmətləri təklif edir. Vergi məsələləri üzrə hüquqi xidmətlərimiz aşağıdakılardır:

 • Vergi qeydiyyatı və uçotu
 • Fəaliyyət və gəlirə görə qanunla müəyyən edilən vergi növünün seçilməsi
 • Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidməti
 • Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə və maliyyə sanksiyaların məhkəmə və inzibati qaydada mübahisələndirilməsi
 • Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq
 • Vergi orqanlarının tələblərinin, habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinin qanuni fəaliyyəti haqqında məsləhətlərin verilməsi
 • Vergi münasibətləri zamanı yaranan digər mübahisələrin həlli

VERGİ QEYDİYYATI VƏ UÇOTU

Vergi qeydiyyatı bir şirkətin və ya fərdin vergi idarəsinə ödəmələri üçün qeydiyyatdan keçmək məcburiyyətini ifadə edir. Bu proses vergi mükəlliflərinin vergi sistemi ilə tanış olmağını, ödəmələri planlamağı və məlumatları təqdim etməyi təmin edir. Vergi qeydiyyat prosesi əsasən yerli vergi idarələri tərəfindən idarə edilir. Şirkətlər üçün buna həm daxili, həm də xarici şirkət qeydiyyatı daxildir. Əsasən, bir şirkətin vergi mükəllifi olmaq üçün aşağıdakılar tələb olunur:

 • Şirkətin ya qurucunun yerli vergi idarəsinə müraciət etməsi və vergi mükəllifliyi üçün qeydiyyat formlarını doldurmaq.
 • Şirkətin identifikasiya məlumatlarının, əməliyyat növlərinin, sahibkarlıq strukturlarının və digər vergi təyinatlı məlumatların təqdim edilməsi.
 • Vergi idarəsi tərəfindən tələb olunan sənədlərin (sənədli təsdiq, mühasibat sənədləri, şirkətin qeydiyyat sənədləri) təqdim edilməsi.
 • Vergi idarəsi tərəfindən təyin edilən qeydiyyat nömrəsinin təsdiq edilməsi.

 

Vergi uçotu isə vergi qeydiyyatından sonra başlayan prosesdir. Bu, bir şirkətin və ya fərdin vergi məbləğini hesablamaq, ödəmək və vergi təyinatlı məlumatları təqdim etmək məcburiyyətini ifadə edir. Vergi uçotu prosesi müəyyən vergi dövründə (müəyyən dövrə görə fərqlilik göstərə bilər) edilməlidir və aşağıdakıları əhatə edir:

 • Vergi hesabatlarının düzgün bir şəkildə tutulması, məlumatların qaydalara uyğunluğunun yoxlanılması və müvafiq məlumatların cəmləşdirilməsi.
 • Vergi bəyannamələrinin və ya bildirişlərin hazırlanması, müvafiq qaydalara uyğunluğunun yoxlanılması.
 • Vergi ödəmələrinin müəyyən tarixdə və təyin olunan məbləğdə həyata keçirilməsi.
 • Vergi təyinatlı məlumatların vergi idarəsinə təqdim edilməsi.

Vergi qeydiyyatı və uçotu prosesləri vergi qanunvericiliyinə və yerli vergi idarəsinin tələblərinə əsaslanır.

 

Fəaliyyət və gəlirə görə qanunla müəyyən edilən vergi növünün seçilməsi

Fəaliyyət və gəlirə görə müəyyən edilən vergi növünü seçmək ölkələr və vergi sistemləri arasında fərqlilik göstərir. Bu seçim ölkənin vergi qanunvericiliyinə və işin növünə, formasına və mənbəyinə bağlı olaraq edilir. Ən geniş yayılmış vergi növləri aşağıdakılardır:

Qeyri-nəqliyyat vasitələri və ya mülklə əlaqədar olan mülkiyyət vergisi: Bu vergi növü əmlak, tikili və digər mülkiyyət növlərindən alınır. Ölkədəki mülkiyyətə görə vergilərin təyini, dəyəri, ödənişləri və tətbiq edilməsi ölkənin vergi sistemi ilə təyin olunur.

Satış və əlavə vergilər: Bu növ vergilər əməliyyatların həcmi, qiyməti və digər məlumatlara görə hesablanır. Məsələn, satış vergisi məlum məbləğin müəyyən bir faizini məhsulun qiymətinə əlavə edir və alıcıdan götürülür.

Şəxsi gəlir vergisi: Bu vergi şəxslərin aldığı gəlirlərə əsaslanır. Məsələn, maaş, kommersiya gəliri, sərmayə gəliri və digər şəxsi gəlir növlərindən alınan bir vergidir. Şəxsi gəlir vergisinin nisbəti dəyişə bilər və fərdlərə görə dəyişiklik göstərə bilər.

Korporativ vergi: Bu vergi şirkətlərin mənfəət və ya qazancına əsaslanır. Şirkətin qazancına görə alınan bu vergi, həm də müxtəlif ölkələrdə dövlətin vergi siyasətinə və cəmiyyətdəki iqtisadi məqsədlərə bağlı olaraq dəyişə bilər.

Bunlar yalnız bəzi geniş yayılmış vergi növləridir, hər bir ölkənin öz vergi sistemi və qanunvericiliyi mövcuddur. Bir işin vergi növünü seçmək üçün, ən məqsədəuyğun və qanunlara əməl edən bir maliyyə mütəxəssisinin və ya maliyyə məsləhətçisinin fəaliyyətinizə uyğun məsləhətlərini almaq tövsiyə olunur.

 

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidməti

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidməti işinizə və maliyyə məqsədlərinizə uyğun olaraq vergi tədbirləri, ödənişlər, təyinatlar və qeydiyyat prosesləri ilə bağlı tövsiyə və dəstək verməyi əhatə edir. Bu xidmət maliyyə mütəxəssisi, vergi məsləhətçisi, maliyyə konsaltinq şirkəti və ya hüquq firması tərəfindən təqdim edilə bilər. Məsləhət xidməti geniş bir şirkət, şəxsi mükəllif və ya start-up tərəfindən əhatə edilə bilər. Mövcud olan vergi qanunvericiliyi çərçivəsində, vergi qanunlarının tələblərini izah etmək, vergi ödənişlərinin optimallaşdırılması, maliyyə məlumatların düzgün şəkildə tutulması və vergi yükünün azaldılması üçün strateji məsləhət təqdim edilir.

Məsləhət xidməti aşağıdakı sahələri əhatə edə bilər:

 • Vergi planlaması: İşinizi vergi optimallaşdırmaq üçün məsləhətçi, mövcud vergi ləğv etmələri, endirimlər, istisnalar və digər vergi imtiyazları ilə bağlı məsləhət təqdim edə bilər.
 • Vergi qeydiyyatı: İşinizi vergi mükəllifi kimi qeydiyyata almaq üçün tələb olunan sənədlərin hazırlanması və qeydiyyat prosesinin idarə edilməsi.
 • Vergi uçotu: Vergi hesabatlarının hazırlanması, vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi və müəyyən vergi dövründə tələb olunan vergi ödənişlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi.
 • Vergi sınaqları və müqavilələr: Vergi auditlərinin idarə edilməsi, vergi auditorları ilə müqavilələrin müzakirəsi və işinizi maliyyə və vergi qaydalarına uyğun həll etmək.
 • Vergi qanunlarına uyğunluğun yoxlanılması: İşinizin vergi qanunlarına uyğunluğunu təmin etmək üçün daxili auditlərin həyata keçirilməsi, vergi planlarının və təyinatların tətbiq edilməsinin yoxlanılması.

Bu xidməti təqdim edən mütəxəssislər maliyyə təcrübəsinə, vergi qanunlarının və tədbirləri bilik və təcrübəsinə malik olmalıdır. Mütəxəssislər müştərilərə vergi strateji və tədbirlərinə uyğun maliyyə məsləhət təklif edə bilər, bu da məqsədəuyğun vergi cədvələri və daha düşük vergi yükü əldə etməyə kömək edə bilər. Vergi qanunvericiliyinin daimi dəyişməsi nəzərdə tutulmalı və müştərilərə yeni vergi tədbirləri və yeniliklər haqqında məlumat təqdim edilməlidir.

 

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə və maliyyə sanksiyaların məhkəmə və inzibati qaydada mübahisələndirilməsi

Vergi qanunvericiliyinin pozulması halında, vergi idarələri tərəfindən müəyyən edilən cərimə və maliyyə sanksiyaları tətbiq edilə bilir. Bu sanksiyalar vergi cərimələri, faizlər, gecikmə gəlirləri, məhkəmə tərəfindən verilən cərimələr və digər maliyyə sanksiyalarını əhatə edə bilər. Vergi idarələri tərəfindən tətbiq edilən bu sanksiyalar vergi məsələləri ilə bağlı mübahisələrin həlli üçün inzibati və məhkəmə proseslərində istifadə oluna bilər.

 

Məhkəmə prosesi

Vergi idarələri tərəfindən verilən vergi qərarlarına etiraz etmək və vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiyaları mübahisələndirmək üçün məhkəmə prosesindən istifadə oluna bilər. Məhkəməyə müraciət edərək, vergi qərarının dəyərləndirilməsi, vergi hesabatlarının düzgün hesablanması, hüquqi prosedurların izah edilməsi və sanksiyaların qanuniləşdirilməsinə etiraz edilə bilər. Mübahisələr adətən vergi məhkəmələrində, idarəetmə proseslərində və vergi idari orqanlarında həll edilir.

İnzibati proseslər

Vergi idarələri tərəfindən tətbiq edilən vergi qərarlarına və sanksiyalarına etiraz etmək üçün inzibati proseslərdən istifadə oluna bilər. Bu, müvafiq vergi idarəsinə etiraz etmək, vergi idari orqanlarına müraciət etmək, yüksək vergi idarələri və ya vergi məhkəmələri ilə mübahisələri həll etmək və digər inzibati prosedurlardan istifadə etmək mənasına gəlir. İnzibati proseslər vergi məsələlərinin tərəflər arasında rəsmi olaraq həll edilməsinə kömək edə bilər.

Mübahisələr adətən vergi qanunlarının tələblərinə uyğun olub-olmadığı, vergi öhdəliklərinin düzgün hesablanması və ödənilməsi, vergi məlumatlarının doğruluğu və vergi qaydalarına riayət edilməsi kimi məsələlərə əsaslanır. Bu mübahisələr vergi məsləhətçiləri, hüquqşünaslar və maliyyə ekspertləri tərəfindən dəstəklənə bilər və məhkəmələrdə tərəflər arasında həlli üçün cəlb edilə bilər. Hər bir ölkənin vergi sistemində vergi məhkəmələrinin, inzibati prosedurların təsnifatı və tətbiqində fərqlilik özünü göstərə bilər. Bu səbəbdən, mübahisələrin həlli prosesində yerli vergi qanunlarını və prosedurlarını izləmək və maliyyə məsləhətçisinin və ya hüquqşünasın təcrübəsindən istifadə etmək məqsədəuyğun olacaq.

 

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) vergi idarələri tərəfindən təyin edilir və verilir.

VÖEN bir şirkətin və ya fərdin vergi mükəllifi kimi qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan bir nömrədir. VÖEN nömrəsi vergi idarəsinin tərəfindən təsdiq edilir və həm daxili, həm də xarici hesabatlar üçün istifadə olunur. VÖEN almaq üçün aşağıdakılar lazımdır:

 • Şirkət qeydiyyatı üçün VÖEN: Şirkət qurarkən, şirkətin vergi ödəyici kimi qeydiyyata alınması üçün VÖEN tələb olunur. Bu proses yerli vergi idarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Vergi idarəsinin tələb etdiyi sənədləri və məlumatları təqdim edərək, vergi qeydiyyatı üçün müraciət etməlisiniz. Bu proses adətən iş qeydiyyatı prosesi ilə birləşdirilir və yerli vergi idarəsinin təyinatlı formlarının doldurulması ilə başa çatdırılır.
 • Fərdi qeydiyyat üçün VÖEN: Fərdi mükəlliflər üçün VÖEN alma prosesi ölkələr arasında fərqlilik göstərə bilir. Bir çox ölkədə, fərdi mükəlliflər üçün vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmək üçün ayrıca VÖEN tələb olunmur. Onlar sizə vergi qeydiyyatı və vergi mükəllifi kimi qeydiyyatınız üçün lazım olan məlumatları təqdim edəcəklər və VÖEN verəcəklər.

VÖEN vergi idarəsinin sizinlə əlaqə qurmaq və vergi məsələlərinin idarə olunması üçün istifadə etdiyi bir təyinat nömrəsidir. Vergi idarəsi tərəfindən təyin edilən VÖEN-i vergi məsələlərində, vergi bəyannamələri təqdim edərkən və digər vergi prosedurlarında istifadə etməlisiniz. VÖEN başqa təşkilatlara və şəxslərə verilməməlidir, təyinatınızla əlaqələndirilmişdir.

 

Vergi orqanlarının tələblərinin, habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinin qanuni fəaliyyəti haqqında məsləhətlərin verilməsi

Vergi orqanlarının tələbləri və vəzifəli şəxslərin qanuni fəaliyyəti, ölkənin vergi qanunvericiliyinə və vergi idarələrinin təyinatına əsaslanır. Aşağıda, vergi orqanlarının tələbləri və vəzifəli şəxslərin qanuni fəaliyyəti ilə bağlı ümumi məsləhətlər verilmişdir:

Vergi orqanlarının tələbləri:

- Vergi təlimatları və məlumatları diqqətlə oxuyun və anlayın: Vergi orqanları tərəfindən verilən vergi təlimatlarını və məlumatlarını diqqətlə oxuyun və anlamağa çalışın. Bu təlimatlar, vergi qanunlarının və prosedurlarının qaydalarını, tələblərini və prosedurlarını izah edir.

- Vergi qanunlarının və tələblərinin izahı üçün müraciət edin: Vergi orqanlarının təlimatları və məlumatları sizə yeterli gəlməsə, vergi məsləhətçilərinə, hüquqşünaslarına və ya maliyyə mütəxəssislərinə müraciət edə bilərsiniz. Onlar, vergi qanunlarının və tələblərinin izahını təqdim edə, sizin məlumatınızı artıra bilər və sizə vergi məsələlərində məsləhət verə bilərlər.

- Vergi tədbirlərinə vaxtında riayət edin: Vergi orqanları tərəfindən təyin edilən vergi tədbirlərinə, məsələn, bəyannamələrə, ödənişlərə və digər vergi prosedurlarına vaxtında riayət edin. Ödənişləri düzgün zamanda həyata keçirin və tələb olunan sənədləri vaxtında təqdim edin.

 

Vəzifəli şəxslərin qanuni fəaliyyəti:

- Vergi qanunlarını və tədbirlərini öyrənin: Vergi qanunlarının və tələblərinin qaydalarını, prosedurlarını və tədbirlərini başa düşmək və izah etmək, vergi qanunlarının pozulmasını minimuma endirmək üçün əsasən önəmlidir.

- Vergi ödənişlərini və qeydiyyat prosedurlarını idarə etmək: Vəzifəli şəxslər vergi ödənişlərini, bəyannamələri, təyinatları və digər vergi qaydalarını idarə etməlidir. Vergi məlumatlarının düzgün şəkildə toplanması və idarə edilməsi vergi idarələri tərəfindən tələb olunan bir məsuliyyətə sahib olmalıdır.

- Vergi qanunlarının pozulmasını qarşısını almaq: Vəzifəli şəxslər vergi qanunlarının pozulmasını qarşılamaq və pozulmaların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görə bilər. Bu, məlumatların doğruluğunun yoxlanılması, vergi auditləri və vergi inzibati prosedurların həyata keçirilməsi ilə həyata keçirilə bilər. Vergi orqanlarının tələbləri və vəzifəli şəxslərin qanuni fəaliyyəti ölkənin vergi sistemi və qanunvericiliyinə əsasən dəyişə bilər.

 

Vergi münasibətləri zamanı yaranan digər mübahisələrin həlli

Vergi münasibətləri zamanı yaranan digər mübahisələrin həlli hüquqi proseslər, müzakirələr və mübahisələrin razılaşdırılması kimi müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər. Vergi münasibətlərində yaranan mübahisələrin həlli üçün ən çox istifadə olunan yollar təqdim olunur:

- Vergi idarəsi ilə müzakirə və danışıqlar: Vergi münasibətləri zamanı ortaya çıxan mübahisələrin həlli üçün ilk addım, vergi idarəsi ilə əlaqə qurmaq və danışıqlara başlamaqdır. Vergi idarəsi ilə müzakirələr vasitəsilə məsələlər aydınlaşdırılır, anlaşmazlıqlar müzakirə edilir və uyğun həll yolları axtarılır. Vergi idarəsi tərəflər arasında ədalətli bir razılaşmanın təşkil olunması üçün müxtəlif müzakirə və danışıq platformaları təklif edə bilər.

- Vergi məhkəməsi prosesi: Vergi məhkəmələrində mübahisələrin həlli hüquqi prosesə çevrilə bilər. Bu, vergi məsələlərini qəbul edən məhkəmələrə müraciət edilməsi və məsələlərin hüquqi bir şəkildə həlli mənasına gəlir. Məhkəmə prosesi hüquq müdafiəsi, mənbələr və hər iki tərəfin mübahisələrini həll etmək üçün hüquqi qaydalara əsaslanır.

- Vergi danışıqları və uzlaşmaları: Vergi münasibətləri zamanı mübahisələrin həlli üçün tərəflər arasında danışıqlar və uzlaşmalar da tətbiq oluna bilər. Bu, müştərilərlə vergi idarələri arasında müzakirələr və onlar vasitəsilə razılaşmaların təşkil olunması deməkdir. Bu yolla, tərəflər mübahisələri razılaşma yolu ilə həll etmək, xərcləri, zərərləri azaltmaq üçün çalışır.

- Maliyyə konsultantlarından və hüquqşünaslarından dəstək almaq: Vergi münasibətləri zamanı mübahisələrin həlli üçün maliyyə konsultantları və hüquqşünaslarından dəstək almaq da məqsədəuyğun ola bilər. Konsultantlar və hüquqşünaslar vergi tərəflərini mübahisələrə uyğun olaraq məsləhət edə, mövzuları izah edə, məsələləri araşdıra bilər və hüquqi proseslərdə təmsilçilik edə bilər.

Maliyyə məsləhətçisi, müştərinin vergi məsələlərini qiymətləndirə bilər, mübahisələrə strateji məsləhətlər təqdim edə bilər və hüquqi məsləhət təklif edə bilər. Hüquqşünaslar müştərilərin məsələlərini hüquqi cəhətdən qiymətləndirə, məhkəmə prosesinə kömək edə və təmsilçilik edə bilər.

 

Hüquqlarınızı Norma ilə qoruyun!